IUCN Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group     ::          Turtle Conservation Fund    ::        Turtle Conservancy     ::        Conservation International     ::       Support

Svenska Publikationer

 

SVENSKA PUBLIKATIONER (SWEDISH PUBLICATIONS) is a Swedish-language series of publications documenting various aspects of Swedish culture, local community history, ethnology, geneology, or other topics. The series is edited by Anders G.J. Rhodin and is published on an occasional basis by Chelonian Research Foundation through their Swedish location in Strömsberg, Buterud, Dalsland, Sweden.

SVENSKA PUBLIKATIONER är en svenskspråkig fackserie av publikationer berörande olika svenska ämnen, särskilt hembygdshistorier, hembygdskultur, släktforskning, eller andra ämnen. Serien redigeras av Anders G.J. Rhodin och trycks då och då av Chelonian Research Foundation genom deras svenska läge i Strömsberg, Buterud, Dalsland, Sverige.

 

Nummer 1.

Ördalen — Stämningar och Berättelser från Skogsbygden (Vandring i Skillingmark i Värmland, 1916).

1916 [2007]. Av GUNNAR THORSTENSON, med fotografier och teckningar av UNO ÅHRÉN. 72 sidor.